Αποτύπωμα SONGZ

Έξοδος πωλήσεων SONGZ Bus AC

001

Η SONGZ κατέστρεψε ένα ρεκόρ παράγοντας 10023 κλιματιστικά λεωφορείων μονάδων το Νοέμβριο του 2017. Αυτό είναι μεγάλη τιμή για εμάς.

Βάσεις κατασκευής SONGZ

超酷英文新

Δίκτυο πωλήσεων SONGZ

7

Παγκόσμιο δίκτυο υπηρεσιών SONGZ